NYTT BIBLIOTEK i DRAMMEN


Bygget Bibliotekorganisasjon Befaringer Lenker
Nyheter Møter og seminarer Rapporter Arbeidsgrupper

På disse sidene vil du kunne følge utviklingen av det nye biblioteket som skal på plass i Papirbredden, kunnskapsparken i Drammen.

Da det ble bestemt at en skulle bygge en kunnskapspark i Drammen, ble det samtidig vedtatt å etablere et nytt bibliotek som skal romme både Drammen bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og høgskolebiblioteket i Drammen.

Det er første gang i Norge at tre bibliotek med forskjellige målgrupper, med ulike eiere og hvert sitt forvaltningsnivå, går sammen om å danne ett felles bibliotektilbud til publikum. Det er satt ned et eget bibliotekprosjekt for utviklingen av "sambiblioteket" i Drammen, og på disse sidene kan publikum følge utviklingen i prosjektet.

Biblioteket vil få en sentral plassering i parken og vil få ca 4000 kvm til disposisjon. Byggestart er satt til 1. mai 2005 og innflytting er beregnet 1. desember 2006, etter en utsettelse på 4 måneder fra opprinnelig ferdigstillelsesdato.

I høyre marg ligger lenker til de ferskeste omtalene av Kunnskapsparken i media. Eldre medieomtaler er det lenket til her


 


Medieomtale:
Trehodet boktroll
15.10.06
Skal feires i en hel uke
11.10.06 dt.no
Grafitti i gigaklassen
17.9.06 dt.no
Skåler for unikt dåpsbarn
08.04.06 dt.no
Kranselag i glasslottet
06.03.06 dt.no

Biblioteket, en alle tiders julegave
19.09.05 dt.no
Biblioteket får 21 mill.
16.09.05 dt.no
Lovet nok penger
06.09.05 dt.no
Rodde grunnstenen på plass
05.09.05 dt.no
Klart for en Y over elven
24.08.05 dt.no
Legger ned grunnsten
20.08.05 dt.no
Navn som latterliggjør Drammen
19.08.05
Navnekomiéen er forbigått
30.06.05 dt.no
Papirbredden, et dårlig navn
29.06.06 dt.no
Skal hete Papirbredden
28.06.05 dt.no
 

Flere lenker


 

Vevansvarlig: Anne Foss, Buskerud fylkesbibliotek
e-post: foss@buskerud.fylkesbibl.no